ID
610

Pavadinimas
Hi - Higienos institutas

Gamybos ypatumai
Higienos instituto pirmtakas buvo Vakcinacijos institutas, įsteigtas 1808 m. gegužės 17 d. Vilniuje. Per 200 metų Higienos instituto raidos laikotarpį 17 kartų keitėsi Instituto pavadinimai, 8 kartus – Instituto buveinės, taip pat, keitėsi veiklos kryptys (nuo vakcinacijos ir bakteriologijos iki profesinės ir visuomenės sveikatos), mokslininkai (dirbo 167 įvairiausių specialybių 167 mokslų daktarai ir profesoriai), Institutui vadovavo 20 direktorių.